Regulamin świadczenia usług – Geovita S A do Aneksu Nr 1