Zarząd

BIOGRAMY
CZŁONKÓW ORGANÓW GEOVITA S.A.

Marcin Chlewicki
Prezes Zarządu

W 2005 roku ukończył kierunkowe studia prawnicze w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W toku studiów odbył liczne praktyki w międzynarodowych instytucjach oraz kancelariach prawnych. Uczestniczył także w licznych szkoleniach zawodowych w szczególności z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw. Po odbyciu aplikacji radcowskiej uzyskał tytuł Radcy prawnego. Od 2018 roku słuchacz studiów doktoranckich w Katedrze Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych, instytucjach bankowych oraz przedsiębiorstwach państwowych. W okresie studiów współpracował z Komisją Europejską oraz ukończył kursy prawa europejskiego i amerykańskiego.

Pracował jako prawnik, radca prawny m.in w  BZ WBK S.A., HSBC Bank Polska S.A., PKP Cargo S.A. oraz PGNiG S.A. W latach 2016 – 2017 zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki Geovita S.A., pełniąc funkcję Przewodniczącego.  Od 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Geovita S.A.

Pan Marcin Chlewicki oświadcza, że poza pełnieniem obowiązków Prezesa Zarządu Geovita S.A., nie pełni obecnie funkcji w organach innych spółek oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Pan Marcin Chlewicki oświadcza, iż żadna z jego osób najbliższych nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie


Arkadiusz Sułek
Członek Zarządu

Ukończył w 2012 roku Informatykę i Ekonometrię oraz Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katolickim Uniwersytecie Lowańskim w Belgii, a także w 2017 roku Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i ISCTE Business School w Lizbonie. Od 2018 roku słuchacz studiów doktoranckich w Katedrze Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących przedsiębiorstwach rynku farmaceutycznego, commodity oraz energetycznego. Zdobył m.in. dyplom potwierdzający uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa jak również Licencję Maklera Giełd Towarowych.

Pracował jako Project Manager w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie Spółce Akcyjnej. Od 2017 roku pełni funkcję Członka Zarządu w Geovita Spółka Akcyjna.

Pan Arkadiusz Sułek oświadcza, że poza pełnieniem obowiązków Członka Zarządu Geovita S.A., nie pełni obecnie funkcji w organach spółek oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Pan Arkadiusz Sułek oświadcza, iż żadna z jego osób najbliższych nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie