Rada nadzorcza

BIOGRAMY
CZŁONKÓW ORGANÓW GEOVITA S.A.

Tomasz Ziembicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

 


Zbigniew Kosek
Członek Rady Nadzorczej

Ukończył w 1986 roku studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (SGH), a następnie w latach 1996 – 2003 studia podyplomowe z zakresu Handlu Zagranicznego oraz Służby Zagranicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na rynku usług spożywczych, budowlanych oraz w sektorze bankowym. Pełnił funkcje Specjalisty w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju oraz funkcje dyplomatyczne w Ambasadzie RP w Turcji oraz Grecji.

Z Ministerstwem Energii związany od 2015 roku w którym pełni funkcję Głównego Specjalisty w zakresie kontroli jednostek podległych Ministrowi. Od 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Geovita Spółka Akcyjna.

Pan Zbigniew Kosek oświadcza, że poza pełnieniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej Geovita S.A., nie pełni obecnie funkcji w organach spółek oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Pan Zbigniew Kosek oświadcza, iż żadna z jego osób najbliższych nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie


Aleksandra Świderska
Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła w 2007 roku prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2013 zakończyła aplikację legislacyjną, uzyskując tytuł legislatora. Radca prawny od roku 2017.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Urzędzie Miasta Płock, gdzie pełniła funkcję młodszego referenta w dziale prawnym. W latach 2009 – 2015 pracowała jako starszy specjalista w Ministerstwie Gospodarki. Od listopada 2015 roku piastuje stanowisko naczelnika wydziału w Ministerstwie Energii. W Geovita S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Pani Aleksandra Świderska oświadcza, że poza pełnieniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej Geovita S.A., nie pełni obecnie funkcji w organach spółek oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Pani Aleksandra Świderska oświadcza, iż żadna z jej osób najbliższych nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie