Rada nadzorcza

BIOGRAMY
CZŁONKÓW ORGANÓW GEOVITA S.A.

Bogusław Marzec
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ukończył w 1986 roku studia w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej oraz w 2004 roku studia doktoranckie z zakresu ekonomii na Politechnice Łódzkiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w przemyśle stoczniowym, hutniczym, na rynku usług wypoczynkowych oraz energetycznych. Pełnił funkcje nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.

Z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną związany od 2000 roku. Piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Obecnie jest Głównym Ekonomistą Spółki. Od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Geovita Spółka Akcyjna.

Pan Bogusław Marzec oświadcza, że poza pełnieniem obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Geovita S.A., pełni obecnie funkcji w organach następujących spółek:

– PGNiG Upstream International (100% udziałów – PGNiG S.A., wskazany przez PGNiG S.A. do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów od 06.2017 roku)

– Europol Gaz S.A. (52 % udziałów – Gas-Trading S.A., wskazany przez Gas-Trading S.A. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od 06.2017 roku)

– Polski Gaz TUW (100% udziałów – PGNiG S.A., wskazany przez PGNiG S.A. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej od 09.2016 roku)

– Polski Gaz TUW (100% udziałów – PGNiG S.A., wskazany przez PGNiG S.A. do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu od 09.2016 roku)

Pan Bogusław Marzec oświadcza, iż żadna z jego osób najbliższych nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie


Zbigniew Kosek
Członek Rady Nadzorczej

Ukończył w 1986 roku studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (SGH), a następnie w latach 1996 – 2003 studia podyplomowe z zakresu Handlu Zagranicznego oraz Służby Zagranicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na rynku usług spożywczych, budowlanych oraz w sektorze bankowym. Pełnił funkcje Specjalisty w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju oraz funkcje dyplomatyczne w Ambasadzie RP w Turcji oraz Grecji.

Z Ministerstwem Energii związany od 2015 roku w którym pełni funkcję Głównego Specjalisty w zakresie kontroli jednostek podległych Ministrowi. Od 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Geovita Spółka Akcyjna.

Pan Zbigniew Kosek oświadcza, że poza pełnieniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej Geovita S.A., nie pełni obecnie funkcji w organach spółek oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Pan Zbigniew Kosek oświadcza, iż żadna z jego osób najbliższych nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie


Aleksandra Świderska
Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła w 2007 roku prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2013 zakończyła aplikację legislacyjną, uzyskując tytuł legislatora. Radca prawny od roku 2017.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Urzędzie Miasta Płock, gdzie pełniła funkcję młodszego referenta w dziale prawnym. W latach 2009 – 2015 pracowała jako starszy specjalista w Ministerstwie Gospodarki. Od listopada 2015 roku piastuje stanowisko naczelnika wydziału w Ministerstwie Energii. W Geovita S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Pani Aleksandra Świderska oświadcza, że poza pełnieniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej Geovita S.A., nie pełni obecnie funkcji w organach spółek oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Pani Aleksandra Świderska oświadcza, iż żadna z jej osób najbliższych nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Oświadczenie


Tomasz Ziembicki
Członek Rady Nadzorczej