Kariera

Zarząd Spółki Akcyjnej Geovita poszukuje kandydatów na stanowiska:

ASYSTENTA(KI) W BIURZE ZARZĄDU

miejsce pracy: Centrala Spółki – Jadwisin k/Serocka woj. mazowieckie

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kandydatury:

 • absolwentów lub studentów ostatniego roku studiów prawniczych;

 • aplikantów radcowskich i adwokackich;

 • osób z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku w kancelariach prawnych, spółkach;

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • podejmowanie działań w zakresie usprawnienia i doskonalenia organizacji funkcjonowania Biura Zarządu;

 • monitorowanie realizacji poleceń służbowych,

 • przygotowywanie zestawień dokumentów i raportów,

 • czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji w firmie,

 • współpraca z firmami partnerskimi w tym współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi w zakresie spraw prowadzonych na rzecz Spółki

 • wsparcie prawne dla Zarząd, TJO i pozostałych komórek organizacyjnych

 • negocjowanie i zawieranie umów z firmami współpracującymi według stosownych upoważnień;

 • windykacja należności Spółki;

 • sporządzanie procedur wewnętrznych Spółki

 • przygotowywanie pism dla Zarządu oraz tekstów pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd;

 • odpowiedzialność za przebieg raportowania wymaganego od Spółki;

W zamian oferujemy:

 

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • poszerzanie wiedzy merytorycznej,

 • zdobycie umiejętności praktycznych,

 • współpracę w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG S.A.

W aplikacji należy zamieścić poniższą klauzulę, bez której nie będzie ona mogła zostać rozpatrzona.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Geovita Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla celów obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Geovita Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Spółkę umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.”

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: kadry@geovita.pl.


 

KIEROWNIKÓW – OSOBY ZARZADZAJĄCE SIECIĄ HOTELI  I 

OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO  –  REKREACYJNYCH  GEOVITA 

(miejsce pracy: obszar całej Polski)

Zakres obowiązków:

 • planowanie, organizowanie i koordynowanie działań na terenie zarządzanych obiektów,
 • nadzór nad realizacją obsługi klientów indywidualnych i grupowych, zapewnienie prawidłowej obsługi imprez,
 • pozyskiwanie klientów i utrzymanie relacji z obecnymi klientami obiektów,
 • planowanie i koordynowanie działań promocyjnych,
 • nadzorowanie i koordynowanie działań zatrudnionego personelu,
 • stała analiza i optymalizacja kosztów,
 • współtworzenie oraz realizacja planów strategicznych i rozliczeń finansowych obiektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (średnie) – preferowane kierunkowe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów z zakresu turystyki i wypoczynku,
 • umiejętność podejmowania decyzji i egzekwowania ich realizacji,
 • komunikatywność,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność pozyskiwania klientów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biurozarzadu@geovita.pl.