Załącznik nr 8 Oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej