zalacznik-nr-8-oswiadczenie-o-odbyciu-wizji-lokalnej (2)