zalacznik-nr-8-oswiadczenie-o-odbyciu-wizji-lokalnej-1 (1)