Załącznikiem nr 6 – Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej