Zalacznik nr 13-Wzor-Gwarancji-nalezytego-zabezpieczenia-umowy-i-usuniecia-wad-i-usterek