Załącznik nr 11- Wymagania dotyczące minimalnego zakresu upezpieczeń