Załącznikiem nr 1 – Specyfikacja warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia