Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Piła Płotki_02 11