Komunikat z dn.2023-07-19 zmiana zakresu do wyceny