07 04 2021 – Postępowanie na sprzedaż CKiR Jugowice FINAL