Załącznikiem nr 8 – Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników postępowań przetargowych, ich reprezentantów oraz osób kontaktowych