Załącznik nr 3 – Formularz oferty – osoba fizyczna