Załącznik nr 2 – Formularz oferty – osoba prawna, jednostka organizacyjna