Program Geovita Bravo

SYSTEM RABATOWY – „GEOVITA BRAVO”

Sumuj wydatki, uzyskuj rabaty, odbieraj vouchery

Sumuj wydatki, uzyskuj szybko wyższe rabaty, obdaruj przyjaciela kartą ze stałym rabatem, odbieraj vouchery – to jedne z nowości, które Geovita przygotowała dla naszych stałych i lojalnych Klientów. Sprawdź jak nasz nowy Program Rabatowy „Geovita Bravo” pozwoli Ci jeszcze lepiej, taniej i milej wypoczywać w naszych ośrodkach w całej Polsce.

200_126_1_5851_562  210_132_1_6299_563

Najważniejsze korzyści dla Klientów sieci Geovita

 • karta „Geovita Bravo” w kolorze złotym, która jest przeznaczona do użytkowania przez dla Państwa oraz najbliższą rodzinę. Rabat startowy na tej karcie wynosi 3% i będzie ulegał zwiększaniu (wydane 5000zł – 5%; 7000zł – 7%). Wszystkie wydatki na karcie w kolorze złotym sumują się, co sprawia, że wysokość rabatu będzie zależna przekroczonego Progu Rabatowego
 • druga karta-Geovita Bravo BIS obowiązuje ze stałym rabatem 3% – wydatki z niej nie sumują się z wydatkami karty głównej Geovita Bravo
 • rabat na kartach „Geovita Bravo” i „BIS” w wysokości 3% Klient otrzymuje od następnego pobytu,
 • Voucher (Kupon Rabatowy) na 25zł Klient otrzymuje do wykorzystania przy następnym pobycie, przy wydatku minimum 100zł

Regulamin Systemu Rabatowego – „Geovita Bravo” w Hotelach i Ośrodkach Marzeń GEOVITA

1. Karty w ramach systemu rabatowego „Geovita Bravo” wprowadza się w celu wyróżnienia stałych i lojalnych Klientów spółki Geovita SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 39A numer KRS 0000425914 (dalej jako Geovita).

2. System Rabatowy „Geovita Bravo” dotyczy Klientów indywidualnych. Karty Systemu Rabatowego „Geovita Bravo” mogą być przyznawane osobom, które ukończyły 18 lat.

3. Prawo do przystąpienia do Systemu Rabatowego „Geovita Bravo” ma każdy Klient, który wyraził chęć i wypełnił ankietę/formularz uczestnictwa. Po wypełnieniu formularza, Klient otrzymuje w recepcji Ośrodka/Hotelu:

 • zestaw kart („Geovita Bravo” oraz „Geovita Bravo BIS”) z 3% rabatem do wykorzystania przy kolejnych pobytach w sieci Geovita.
 • Voucher (Kupon Rabatowy) o wartości 25zł do wykorzystania na usługi dodatkowe przy kolejnym pobycie w sieci Geovita (kawiarnia, bar, SPA, restauracja etc.), gdzie suma wydatków wynosi minimum 100zł (brutto)

Na odwrocie formularza, znajduje się regulamin programu rabatowego, który jest nieodłączną częścią tegoż programu.

4. Karta „Geovita Bravo” oraz „Geovita Bravo BIS” uprawnia do rabatu przy bezpośrednim zakupie usług turystycznych (noclegów, wyżywienia, usług bazy zabiegowej, SPA, wydatków w barze i kawiarni – branych „na pokój” oraz innych dostępnych w Sieci Geovita) w Biurze Sprzedaży i Marketingu GEOVITA w Warszawie, w Ośrodkach/Hotelach Sieci GEOVITA lub poprzez rezerwację dokonaną „online” ze strony www.geovita.pl. Rabat nie obejmuje usług zakupionych u pośredników (platformy Internetowe, agencje turystyczne, agenci handlowi lub inni pośrednicy).

5. Rabat, o którym mowa w pkt.4 wynosi dla Karty „Geovita Bravo” 3%, 5% lub 7% w zależności od Progu Rabatowego uzyskanego przez Klienta, zgodnie z pkt. 9 Regulaminu. Dla karty „Geovita Bravo BIS” rabat jest stały i wynosi 3%.

6. Uzyskanie przez Klienta Progów Rabatowych 5% lub 7% ustalane jest na podstawie sumy wydatków brutto w sieci Geovita, liczonych od momentu przystąpienia do Programu „Geovita Bravo”. Powyższe rabaty określone według Progów Systemu Rabatowego przysługują Klientowi po upływie 30 dni od zakończenia pobytu, w trakcie którego doszło do przekroczenia danego Progu Systemu Rabatowego.

7. Dotychczasowi Stali Klienci Geovity, posiadający Kartę Stałego Klienta zachowują ostatni przyznany poziom rabatu. Klienci automatycznie stają się uczestnikami nowego Systemu Rabatowego „Geovita Bravo”, otrzymując bonus z kwotą startową dla każdego z progów rabatowych systemu (5000zł/ 7000zł).

8. Dotychczasowi Klienci, posiadający certyfikat „C”, otrzymują automatycznie z chwilą wejścia programu w życie: kartę „Geovita Bravo”, z przyznanym 3% rabatem oraz Kartę „Geovita Bravo BIS” z 3% rabatem.

9. Progi Systemu Rabatowego „Geovita Bravo” są następujące:

  • 1 próg rabatowy – od kolejnego pobytu po wydaniu karty – 3% rabatu
  • 2 próg rabatowy – 5.000,00 PLN/ brutto – 5% rabatu
  • 3 próg rabatowy – 7.000,00 PLN/brutto – 7% rabatu

10. Klienci posiadający 7% rabat, za każde wydane w danym roku kalendarzowym w Geovicie 5.000 PLN/brutto otrzymują w następnym roku Voucher (Kupon Rabatowy) na kwotę 100 PLN na zakup usług turystycznych w jednym z Ośrodków/Hoteli Sieci Geovita do wykorzystania w terminie do końca grudnia roku otrzymania.

11. Uprawnienia Karty „Geovita Bravo”: rabat przysługuje jej posiadaczowi, rodzinie (mąż/żona oraz dzieci pozostające na utrzymaniu) lub osobie towarzyszącej. Wydatki dokonane z wykorzystaniem Karty „Geovita Bravo” sumują się na koncie posiadacza.

12. Każdy uczestnik Systemu Rabatowego „Geovita Bravo” wraz z główną Kartą (serii A) otrzymuje dodatkową Kartę „Geovita Bravo BIS” (serii B), ze stałym rabatem w wysokości 3%, która może być udostępniana innym osobom fizycznym. Wydatki dokonane z wykorzystaniem Karty „Geovita Bravo BIS” nie sumują się z wydatkami Karty głównej „Geovita Bravo”. Za każde wydane w danym roku kalendarzowym w Geovicie na Kartę „Geovita Bravo BIS” 5.000 PLN/brutto posiadacz Karty głównej „Geovita Bravo” poza rabatem procentowym, o którym mowa w pkt. 5 i następnych Regulaminu, otrzymuje dodatkowo rabat kwotowy (Kupon Rabatowy) w wysokości 100 PLN na zakup usług turystycznych w jednym z Ośrodków/Hoteli Sieci Geovita do wykorzystania w terminie do końca grudnia roku otrzymania.

13. Każda Karta Systemu Rabatowego „Geovita Bravo” posiada swój indywidualny numer.

14. Numeracja Karty „Geovita Bravo” zaczyna się od litery A, natomiast Karty „Geovita Bravo BIS” od litery B.

15. Warunkiem otrzymania przez posiadacza Karty „Geovita Bravo BIS” rabatu na wykupioną usługę turystyczną jest jej okazanie celem weryfikacji przez pracownika Geovity.

16. Rabaty związane z systemem rabatowym „Geovita Bravo” nie sumują się z innymi zniżkami, promocjami, rabatami procentowymi oferowanymi przez GEOVITĘ, chyba, że dana promocja przewiduje inaczej.

17. Karta „Geovita Bravo” ważna jest przez czas trwania programu „Geovita Bravo”.

18. Karta uszkodzona lub utracona podlega nieodpłatnej wymianie na pisemny wniosek Klienta, któremu Karta była wydana.

19. Karty uprawniające Klienta do rabatów wydawane są przez Biuro Sprzedaży i Marketingu GEOVITA w Warszawie oraz obiekty należące do sieci Geovita S.A.

20. Warunkiem funkcjonowania systemu Kart Stałego Klienta „Geovita Bravo” jest rejestrowanie i przetwarzanie danych o Kliencie. Do otrzymania karty niezbędnym jest wyrażenie przez Klienta pisemnej zgody na umieszczenie jego danych w komputerowej bazie danych GEOVITY oraz na ich przetwarzanie, wyłącznie przez GEOVITĘ do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług GEOVITA SA zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 ust.1 pkt. 5 z późn. zm.).

21. GEOVITA zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy programu o zmianach lub modyfikacjach w regulaminie zostaną powiadomieni. Informacje o zmianach w regulaminie będą także dostępne na stronie www.geovita.pl oraz we wszystkich obiektach GEOVITY.

22. Klient ma prawo odstąpić od programu w dowolnym momencie na pisemny wniosek przesłany do Biura Sprzedaży i Marketingu drogą mailową (e-mail: sekretariat@geovita.pl), faxem (fax. 22 583-52-22) lub pocztą (Geovita SA ul. Podchorążych 39A, 00-722 Warszawa).

23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2013r.

Pobierz Regulamin Systemu Rabatowego Geovita Bravo

Pobierz wzór formularza rejestracyjnego