Oferta dla PGNIG

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Sieci GEOVITA S.A.

Pragniemy podkreślić, że na wszystkie oferty wypoczynkowe w tym: wypoczynek indywidualny, wczasy rodzinne, pobyty zdrowotne, na rzecz podmiotów i pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. oferujemy stały rabat w wysokości 9% (rabaty z różnych tytułów nie sumują się).

Rabat nie dotyczy ofert specjalnych, Last Minute, Senior oraz Wczasów dla Emerytów.

Rabat nie obejmuje usług zakupionych u pośredników (platformy Internetowe, agencje turystyczne, agenci handlowi lub inni pośrednicy).

Uprawnionym do otrzymania rabatu jest pracownik GK PGNIG S.A., który złoży w wybranym Obiekcie Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie w GK PGNIG S.A. oraz jego najbliższa rodzina (współmałżonek i dzieci do 18 roku życia).

Oświadczenie o zatrudnieniu – pobierz pdf

Geovita SA jest Spółką z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. oferującą usługi w zakresie:

    • organizacji szkoleń i konferencji oraz pobytów integracyjnych, proponujemy 15% rabatu od cen oferowanych w ośrodkach
    • wypoczynku rodzinnego
    • profilaktyki zdrowotnej
    • turnusów rehabilitacyjnych
    • pobytów z określoną dietą
    • SPA & Wellness
    • usług dodatkowych we współpracy z innymi podmiotami (transport, zagospodarowanie czasu wolnego, integracja).

Do Państwa dyspozycji pozostaje Biuro Marketingu i Sprzedaży w Warszawie (e-mail: sekretariat@geovita.pl).

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi ofertami na nowej, ulepszonej stronie internetowej www.geovita.pl. Mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania zachęcą Pracowników i Kadrę Kierowniczą Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. do pełniejszego korzystania z naszych ofert. Jednocześnie prosimy o rozpropagowanie powyższych informacji wśród pracowników Państwa Spółki lub Oddziału.