Wpis do rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych nr OR/14/5/20