Zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu Geovita SA